NAOG - Nieuwsbulletin

Print

Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®                                             
Postbus 97
6960 AB Eerbeek
0313 438769
email:  info@naog.nl 
website: www.naog.nl

                 NAOG Bulletin 2018

 
 Het secretariaat van de opleiding is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 - 13.00 uur ( 0313 438769).
 
Beste lezer,

 

Ook in 2018 organiseert de NAOG weer studiedagen voor haar (oud)cursisten.

Wij proberen zoveel mogelijk de ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie en bewegingsgeneeskunde te volgen. Per jaar worden in het domein geneeskunde 1 miljoen RCT’s gepubliceerd. Als we aannemen dat 10% daarvan relevant is voor de fysiotherapie, dan spreken we nog steeds over 100.000 publicaties per jaar. Omgerekend komt dat op 274 RCT’s per dag. Het is duidelijk dat ook wij daarin een selectie moeten maken.

 

 

De NAOG probeert zoveel mogelijk nieuwe ontwikkelingen die klinisch relevant zijn te integreren binnen het curriculum. De herhalings- en themadagen bieden u de mogelijkheid om deze ontwikkelingen te volgen.

 

Wij hopen u wederom te mogen begroeten op één van deze dagen.


In 2018 staan één themadag  en één herhalingsdag gepland. Vergeet u zich niet aan te melden in verband met uw NAOG diploma registratie !

 

 
Adreswijziging. Indien u bent verhuisd, vergeet dan niet uw nieuwe adres en/of email aan het secretariaat door te geven zodat u jaarlijks het bulletin blijft ontvangen.

 

Onderwijslocatie voor alle herhalings- en themadagen 

NAOG, Horapark 7 te Ede. Kijk voor een routebeschrijving op www.naog.nl
Alle cursusdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur tenzij anders vermeld in uw bevestiging.

 

Aanmelding

Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling
U kunt zich aanmelden via de website www.naog.nl
Het verschuldigde scholingsbedrag dient voor 1 februari 2018 te worden overgemaakt naar de ABN Amro Bank Eerbeek, rek. nr. NL57ABNA0553708805 t.n.v. NAOG onder vermelding van uw eigen naam en vermelding van de herhalingsdagnummer en/of themadag.
 

Herhalingsdagen
Tijdens herhalingsdagen worden praktische vaardigheden uit de cursus orthopedische geneeskunde herhaald. Deze dagen zijn uitsluitend toegankelijk voor oud-cursisten van de NAOG.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25
Kosten: € 145,- incl. koffie/ thee
 

Themadag(en):
Themadagen zijn toegankelijk voor oud-cursisten, huidige cursisten en mensen die de NAOG nascholing niet hebben gevolgd, maar een specifieke interesse in de aangeboden onderwerpen hebben.

 

Dr. Jan Mens

Op zaterdag 21 april 2018 zal Dr. Jan Mens een themadag verzorgen over het SI gewricht en bekkenproblematiek. Dr. Mens is lange tijd als docent verbonden geweest aan de NAOG. Later is hij als wetenschappelijk medewerker aan de Erasmus Universiteit afdeling Revalidatiegeneeskunde een promotietraject ingegaan dat heeft geresulteerd in een proefschrift over bekkeninstabiliteit. Sindsdien geldt hij als een absolute autoriteit op dat gebied wat blijkt uit het grote aantal wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde internationale medische tijdschriften. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker voor internationale medische congressen. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat hij dit jaar een themadag wil verzorgen. Deze dag is een afwisseling van theorie en praktijk, w.o. echografie. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wacht niet te lang met uw inschrijving !
           

Herhalingsdag 1
Woensdag 7 maart 2018 : fysiotherapie bij heupklachten; mobilisatie schouder; inversietrauma enkel

 
Doel: verwerven van theoretische- en praktische kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van cliënten met elleboogklachten
Doelgroep/ ingangsniveau: fysiotherapeuten die de opleiding orthopedische geneeskunde hebben gevolgd.
Globale inhoud: mobilisaties heup gerelateerd aan specifieke pathologie (artrose); passieve mobilisatietechnieken schouder; aetiologie van het inversietrauma.

Docent: René de Bruijn.

Leiding: René de Bruijn.
Contacturen: 6
Didactische werkwijze: hoorcollege, casuïstiek en praktijkonderwijs
Toetsing: nee
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25
Kosten: € 145,- incl. koffie/ thee 

 

 

Themadag  1
Zaterdag 21 april 2018 : Klachten rondom het sacroiliacale gewricht

 
Doel: verwerven van theoretische- en praktische kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van SI gerelateerde klachten
Doelgroep/ ingangsniveau: fysiotherapeuten die de opleiding orthopedische geneeskunde hebben gevolgd, fysiotherapeuten die de NAOG opleiding niet hebben gedaan maar een specifieke belangstelling voor dit onderwerp hebben. 
Globale inhoud: Biomechanika van de bekkenring, bekkeninstabiliteit, klinische diagnostiek van SI klachten, echografie bij oefentherapie.

Docenten: Dr. J.M. Mens, arts voor orthopedische geneeskunde
Leiding: René de Bruijn.
Contacturen: 6
Didactische werkwijze: hoorcollege, casuïstiek en praktijkonderwijs
Toetsing: nee
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25
Kosten: € 145,- incl. koffie/ thee 
Opmerking: na overleg met René de Bruijn ( info@naog.nl)  kunt u een patiënt meenemen.

 

 

Algemene voorwaarden
Herhalingsdagen en themadagen gaan alleen door bij voldoende deelname. Indien wegens te geringe deelname, of anderszins, een activiteit door de NAOG wordt geannuleerd, wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd. Indien men zich voor een activiteit heeft ingeschreven maar later afziet van deelname gelden de volgende regels:
Afmelding tot 4 weken voor aanvang van de activiteit: 100% restitutie minus administratiekosten, afmelding tot 2 weken voor aanvang 50% restitutie minus administratiekosten, bij afmelding binnen 1 week voor aanvang wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
Bij geschillen beslist de directie van de NAOG.

 

Accreditatie: KNGF accreditatie is aangevraagd voor het register algemeen practicus.

Aanmelding: via de website www.naog.nl

 

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2018
 



Theme and site build by exas.nl - © 2016 / 2018 Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®



Welkom

Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:




[ ]
[ ]
[ ]