Terugkomdagen

Praktijkles3 1Inleiding:
Ieder jaar organiseert de NAOG terugkomdagen voor haar alumni.
Herhalingsdagen zijn uitsluitend toegankelijk voor (ex)cursisten terwijl een themadag voor iedereen toegankelijk is met een specifieke interesse in een bepaald onderwerp.
Collega's die het examen Orthopedische Geneeskunde met goed gevolg hebben afgelegd dienen ieder jaar tenminste 1 herhalings- of themadag te volgen om hun registratie in het Register Orthopedische Geneeskunde (ROG) te behouden. Zonder registratie in het ROG is het diploma ongeldig.
Via het NAOG Bulletin wordt men jaarlijks op de hoogte gebracht van de inhoud en data van de herhalings- en themadagen.

In 2018 staan twee dagen gepland. Vergeet u niet aan te melden in verband met uw NAOG diploma registratie!

Herhalingsdag 1: 7 maart 2018. Mobilisatie heupgewricht, mobilisatie schoudergewricht, inversietrauma enkel

Themadag 1: 21 april 2018. Klachten rondom het SI gewricht.

Wij hopen u graag te ontmoeten op één van onze studiedagen.

 
Onderwijslocatie voor alle herhalings- en themadagen
NAOG, Horapark 7 te Ede. Kijk voor een routebeschrijving op www.naog.nl
Alle cursusdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur tenzij anders vermeld in uw bevestiging.
 
Aanmelding en plaatsing
Plaatsing vindt plaats op volgorde van betaling. Aanmelding geschiedt via deze website onder het menu-item 'Inschrijven'.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar de ABN Amro Bank Eerbeek, rek. nr. NL57ABNA0553708805 t.n.v. NAOG onder vermelding van uw eigen naam en vermelding van de herhalingsdagnummer en/of themadag.

Herhalingsdag 1 woensdag 7 maart 2018

Herhalingsdagen zijn toegankelijk voor oud-cursisten en huidige NAOG cursisten 
Doel: verwerven van theoretische- en praktische kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van cliënten met musculoskeletale klachten.
Doelgroep/ ingangsniveau: fysiotherapeuten die de opleiding orthopedische geneeskunde hebben gevolgd.
Globale inhoud: Training praktische vaardigheden: mobilisatietechnieken van de schouder en het heupgewricht. Aetiologie van het inversietrauma van het enkelgewricht.
Docenten: René de Bruijn
Leiding: René de Bruijn.
Contacturen: 6
Didactische werkwijze: hoorcollege, casuïstiek en praktijkonderwijs
Toetsing: nee
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25
Kosten: € 145,- incl. koffie/ thee 
KNGF accreditatie: ja.  Keurmerk accreditatie: wordt aangevraagd.
Opmerking: na overleg met Rene de Bruijn ( info@naog.nl)  kunt u een patiënt meenemen.


Praktijkles6 1Themadag 1 zaterdag 21 april 2018  Klachten rondom het SI gewricht.
Themadagen zijn toegankelijk voor oud-cursisten, huidige cursisten en mensen die de NAOG nascholing niet hebben gevolgd, maar een specifieke interesse hebben.
Doel: verwerven van theoretische- en praktische kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van cliënten met musculoskeletale klachten.
Doelgroep/ ingangsniveau: fysiotherapeuten die de opleiding orthopedische geneeskunde hebben gevolgd, fysiotherapeuten die de NAOG opleiding niet hebben gedaan maar een specifieke belangstelling voor dit onderwerp hebben.
Globale inhoud: Biomechanika van de bekkenring, klinisch onderzoek SI gewricht, bekkeninstabiliteit, ontregeling van 'motor control',echografie en oefentherapie, diagnostiek en therapie aan de hand van case-stories.
Docenten: Dr. J.M. Mens, arts voor orthopedische geneeskunde
Leiding: René de Bruijn.
Contacturen: 6
Didactische werkwijze: hoorcollege, casuïstiek en praktijkonderwijs
Toetsing: nee
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25
Kosten: € 145,- incl. koffie/ thee
KNGF accreditatie: wordt aangevraagd.  Keurmerk accreditatie: wordt aangevraagd.
Opmerking: na overleg met Rene de Bruijn ( info@naog.nl)  kunt u een patiënt meenemen.

 


Algemene voorwaarden
Herhalingsdagen en themadagen gaan alleen door bij voldoende deelname. Indien wegens te geringe deelname, of anderszins, een activiteit door de NAOG wordt geannuleerd, wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd. Indien men zich voor een activiteit heeft ingeschreven maar later afziet van deelname gelden de volgende regels:
Afmelding tot 8 weken voor aanvang van de activiteit: 100% restitutie minus administratiekosten, afmelding tot 4 weken voor aanvang 50% restitutie minus administratiekosten, bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
Bij geschillen beslist de directie van de NAOG.

Accreditatie: KNGF accreditatie is aangevraagd voor het Register Algemeen Practicus.
 
Aanmelding: via deze website onder het menu-item 'Inschrijven'Theme and site build by exas.nl - © 2016 / 2018 Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®Welkom

Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]