Terugkomdagen

Praktijkles3 1Inleiding:
Ieder jaar organiseert de NAOG terugkomactiviteiten in de vorm van themadagen voor haar alumni.
Tijdens themadagen staat één thema centraal bijvoorbeeld heupartrose of lumbale instabiliteit en wordt gepresenteerd door een specialist op dat gebied. Ieder jaar wordt voor een ander thema gekozen. 
Collega's die het examen Orthopedische Geneeskunde met goed gevolg hebben afgelegd dienen ieder jaar tenminste 1 themadag te volgen om hun registratie in het Register Orthopedische Geneeskunde (ROG) te behouden. Zonder registratie in het ROG is het diploma ongeldig.
Via het NAOG Bulletin wordt men jaarlijks op de hoogte gebracht van de inhoud en data van de themadagen.

In 2019 staan twee dagen gepland ( onderwerp en data nog niet bekend). Vergeet u niet aan te melden in verband met uw NAOG diploma registratie!

Themadag 1:

Themadag 2: 

Wij hopen u graag te ontmoeten op één van onze studiedagen.

 
Onderwijslocatie voor alle herhalings- en themadagen
NAOG, Horapark 7 te Ede. Kijk voor een routebeschrijving op www.naog.nl
Alle cursusdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur tenzij anders vermeld in uw bevestiging.
 
Aanmelding en plaatsing
Plaatsing vindt plaats op volgorde van betaling. Aanmelding geschiedt via deze website onder het menu-item 'Inschrijven'.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar de ABN Amro Bank Eerbeek, rek. nr. NL57ABNA0553708805 t.n.v. NAOG onder vermelding van uw eigen naam en vermelding van de herhalingsdagnummer en/of themadag.

Themadag 1 

Themadagen zijn toegankelijk voor oud-cursisten en huidige NAOG cursisten 
Doel: verwerven van theoretische- en praktische kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van cliënten met musculoskeletale klachten.
Doelgroep/ ingangsniveau: fysiotherapeuten die de opleiding orthopedische geneeskunde hebben gevolgd.
Globale inhoud: 
Docenten: 
Leiding: René de Bruijn.
Contacturen: 6
Didactische werkwijze: hoorcollege, casuïstiek en praktijkonderwijs
Toetsing: nee
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25
Kosten: € 145,- incl. koffie/ thee 
KNGF accreditatie: wordt aangevraagd  Keurmerk accreditatie: wordt aangevraagd.
Opmerking: na overleg met Rene de Bruijn ( info@naog.nl)  kunt u een patiënt meenemen.


Praktijkles6 1Themadag 2
Themadagen zijn toegankelijk voor oud-cursisten en huidige NAOG cursisten 
Doel: verwerven van theoretische- en praktische kennis t.a.v. diagnostiek en behandeling van cliënten met musculoskeletale klachten.
Doelgroep/ ingangsniveau: fysiotherapeuten die de opleiding orthopedische geneeskunde hebben gevolgd, fysiotherapeuten die de NAOG opleiding niet hebben gedaan maar een specifieke belangstelling voor dit onderwerp hebben.
Globale inhoud: 
Docenten: 
Leiding: René de Bruijn.
Contacturen: 6
Didactische werkwijze: hoorcollege, casuïstiek en praktijkonderwijs
Toetsing: nee
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 25
Kosten: € 145,- incl. koffie/ thee
KNGF accreditatie: wordt aangevraagd.  Keurmerk accreditatie: wordt aangevraagd.
Opmerking: na overleg met Rene de Bruijn ( info@naog.nl)  kunt u een patiënt meenemen.

 


Algemene voorwaarden
Themadagen gaan alleen door bij voldoende deelname. Indien wegens te geringe deelname, of anderszins, een activiteit door de NAOG wordt geannuleerd, wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd. Indien men zich voor een themadag heeft ingeschreven maar later afziet van deelname gelden de volgende regels:
Afmelding tot 8 weken voor aanvang van de activiteit: 100% restitutie minus administratiekosten, afmelding tot 4 weken voor aanvang 50% restitutie minus administratiekosten, bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
Bij geschillen beslist de directie van de NAOG.

Accreditatie: KNGF accreditatie is aangevraagd voor het Register Algemeen Practicus.
 
Aanmelding: via deze website onder het menu-item 'Inschrijven'Theme and site build by exas.nl - © 2016 / 2018 Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®Welkom

Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]