Docenten

René de Bruijn

Foto Rene 225

René de Bruijn studeerde van 1972 tot 1977 fysiotherapie in Utrecht. In 1978 kwam hij, via de cursus Orthopaedic Medicine, in contact met Prof.James Cyriax. In 1981 deed hij zijn examen orthopedische geneeskunde en begon daarna met de opleiding “Teacher Orthopaedic Medicine” welke hij in 1983 afsloot met het ‘Teachers Examination”. Van 1994 tot 1995 deed hij wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit van Brussel, afd. klinische research ( Prof.dr.P. Lievens) met als onderwerp "Study on the effects of transverse friction in experimental induced tendon lesions in Rats".


René is coördinator en hoofddocent van de opleiding Orthopedische Geneeskunde Cyriax (NAOG), doceert orthopedische geneeskunde in verschillende landen in Europa, heeft in een aantal internationale vaktijdschriften en leerboeken gepubliceerd en is auteur van enkele instructievideo’s. In 2008 kreeg hij van de Chamber of Physiotherapists of Slovenia een Award “ for the development of physiotherapy in Slovenia”. Van 2002-2012 was hij verbonden aan de Hogeschool Utrecht, faculteit Gezondheidszorg,Instituut voor Bewegingsstudies, waar hij orthopedische geneeskunde doceerde.

Naast zijn coördinatie- en onderwijstaken houdt hij spreekuur voor patiënten met aandoeningen van het bewegingsapparaat en doet veel second opinions.

 

 

1983: International Congress on Sports and Health, Maastricht, The Netherlands
1984: NVFS jaarcongres, Zeist, The Netherlands
1984: Pijn, hoe verder ? Pain Clinic Delft/ Erasmus University, Delft, the Netherlands
1986: ZVK Kongress, Stuttgart/Fellbach, Germany
1988: Sortgeneeskundige dagen Brugge, Brugge, Belgium
1989: 21th International Congress for Physical Therapy, Oostende, Belgium
1990: Chairman Congress The Shoulder, Utrecht, the Netherlands
1991: Chairman Congress The Wrist, Utrecht, the Netherlands
1992: Chairman Congress The Hip, Utrecht, the Netherlands
1995: Chairman Congress The Spine, Amsterdam, the Netherlands
1998: Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Handtherapie, 3 Jahrestagung, Erlangen
1999: Societe Suisse de Reeducation de la Main, Geneva, Swiss
2003: Slovenian Chamber of Physiotherapy, Annual Meeting, Ljubljana, Slovenia
2003: Cursus Friese Huisartsen, Dublin, Ireland
2004: Slovenian Chamber of Physiotherapy, Annual Meeting, Portoroz, Slovenia
2004: Texel cursus Friese Huisartsen, Texel, The Netherlands
2005: Slovenian Medical Association Annual Conference, Maribor, Slovenia
2007: Deutscher Sportärztekongress, Köln, Germany
2007: Deutscher Olympischer Sportbund, European Fairplay Congress, Frankfurt, Germany
2007: Slovenian Chamber of Physiotherapy, Annual Meeting, Lashko, Slovenia
2009: Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, Germany
2010: Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, Germany
2011: Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, Germany
2012: Bundeskongress ZVK, Leipzich, Germany
2013: Deutsche Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Jahreskongress 2013, Würzburg, Germany
2014: Dutch Association of Physician Assistants "Physician Assistants around the Globe", Amsterdam, the Netherlands
2015: Annual Congress Slovenian Physiotherapists.
2015: BiCom Congress. Orthopaedic Medicine. Gz, China
2015: 16th Annual Congress Polish Society of Physiotherapy,Pabianice, Poland
2016: 22 th edition of International Disabled People’s Day. Zgorzelec, Poland
2017: 23 th Edition of International Disabled Peoples Day, Zgorzelec, Poland
Bruijn, R. de. De analgetische werking van diepe dwarse friktie. In: Schematisch handboek voor onderzoek en behandeling van weke delen aandoeningen van het bewegingsapparaat, deel 2 Eds. D.Winkel en S. Fisher. NAOG, 7e druk, 1983
Bruijn, R. de. Deep Transverse Friction; its Analgesic Effect. Int. J. Sports Med. 5, 1984
Bruijn, R. de. Dwarse friktie. Tijdschrift van de Nederlandse en Belgische Vereniging voor Orthopedische Geneeskunde, 1985
Bruijn, R. de. Uitwendige prikkels beinvloeden het bewegingsapparaat. Nieuwsbrief, 4, nr 5, 1984
Bruijn, R. de. De behandeling van de epicondylitis lateralis met dwarse friktie. Geneeskunde En Sport, 18,6, 1985
Bruijn, R. de. Pijn, Dwarse friktie en rekken. In: Weke delen aandoeningen van het Bewegingsapparaat, deel 3 Therapie extremiteiten. Eds. D.Winkel, O.G. Meijer, G. Aufdemkampe, A. Vleeming, R. v.d. Vaart. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht/ Antwerpen, 1986.
Bruijn, R. de. en Pauw, L.J.M. de. Hier doet het pijn. Tijdschrift voor Fysische Therapie, 2, 1987
Bruijn, R. de. en Wolf, A.N. de. Practicum Huisartsgeneeskunde Fysiotherapie. Stafleu, 1988
Bruijn, R. de et al. Jaarboek Fysiotherapie, BSL, 1988
Bruijn, R. de. Schouderinstabiliteit. Locomotio, 7, 1,1988
Bruijn, R. de. Het Bilsymptoom (Sign oft the Buttock). Locomotio, 7,1, 1988
Bruijn, R. de. De mobiliteit van de wervelkolom. Locomotio, 7,2, 1988
Bruijn, R. de. Kniepijn. Locomotio, 7, 3, 1989
Bruijn, R. de, Wolf AN de. Huisarts en Fysiotherapie. Practicum Huisartsgeneeskunde. Bunge, 1989
Bruijn, R. de. Manipulatieve therapie. Locomotio, 8, 1, 1990
Bruijn, R. de. Manuele therapie in Nederland. Jaarboek Fysiotherapie 1988. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht/ Antwerpen, 1988.
Bruijn, R. de. Congresboek De Schouder. Squibb, 1991
Bruijn, R. de. Carpale instabiliteit. In: Het polsgewricht. Ed. R. de Bruijn. SKB , 1992.
Bruijn, R. de. De methode Cyriax. In: Leerboek Sportgeneeskunde. Eds. E.R.H.A Hendriks, F.J.G. Backx en W.L. Mosterd. Bohn, Stafleu Van Loghum, 1992
Bruijn, R. de. Congresboek Het Heupgewricht. SKB, 1992
Bruijn, R. de. Congress Book The Spine, Amsterdam, 1995
Bruijn, R. de. Dreidimensionale arthrokinematische Mobilisation. Ergotherapie, 5, 1997
Bruijn, R. de. Das Subakromiale Impingement Syndrom. Physiotherapie (CH), 1, 1999
Bruijn, R. de. Erkrankungen des Bewegungsapparatus. Zeitschrift fur Handtherapie und Rehabilitation der oberen Extremitat. 1999.
Bruijn, R. de. Das Subakromiale Impingement Syndrom. Info-Contact,1, 1999.
Bruijn, R. de. Das Subakromiale Impingement Syndrom. Ergotherapie und Rehabilitation, 1999.
Bruijn, R. de. Radiale Schmerzen des Handgelenkes. Ergotherapie und Rehabilitation, 2000.
Bruijn, R. de. Subakromialni Sindrom, FIZI Informativni bilten, december, 2000.
Bruijn, R. de. Klinische Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs-Apparates: Orthopädische Medizin nach Cyriax. Fysioactive, 3, 2002
Bruijn, R. de. Klinische Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen de Bewegungs-Apparautus- Befunderhebung nach Cyriax. Physikalische Therapie, 7, 2002.
Bruijn, R. de. Buik- en rugspieroefeningen bij ( chronische) rugklachten. Fysioscoop,28,3, 2002.
Bruijn, R. de. Degenerative Lumbar instability; Anatomy, Diagnosis and Conservative Treatment. Abstract Symposium Reader, 10th Annual Meeting Slovenian. Chamber of Physiotherapy, 2004.
Bruijn, R. de Nekklachten en cervicocephale symptomen. Beweegreden, 2, december 2006.
Bruijn, R. de Shoulder Pain in the Throwing Athlete, DSK, 2009.
Bruijn, R. de Groin Pain in Athlethes. Annual Meeting Slovenian Society Pediatrists, Ljubljana, 2011.
Bruijn, R. de Orthopedische Geneeskunde en Fysiotherapie, deel 1 de bovenste extremiteit. Fysioprint, 2014.
Bruijn, R. de Orthopaedic Medicine and Neuroscience: an Integrated Function. Congress book Annual Congress Slovenian Physiotherapists, 2015.
Bruijn, R. de (Differential) Diagnosis in Low Back Pain. Congress Book MDI Congress. 2017
Bruijn, R de Orthopedische Geneeskunde en Fysiotherapie, deel 2 de onderste extremiteit. Fysioprint, 2017
Bruijn, R. de Casus liespijn. Fysiopraxis, 2018,27,6
Bruijn, R. de. Casus Pijn aan de laterale zijde van de elleboog. Fysiopraxis, 2018, 27,7
Bruijn, R. de Casus vage rug- en buikklachten. Fysiopraxis, november 2018
Bruijn, R. de Casus Voetpijn. Fysiopraxis, december 2018
Bruijn, R. de Casus Rare benen. Fysiopraxis, 2019,18 (1)
Bruijn, R. de Casus Ulnaire polsklachten. Fysiopraxis (2019), 28;2
Bruijn, R. de Casus Heup- en bekkenpijn. Fysiopraxis (2019), 28;4
Bruijn, R. de Casus Beenpijn. Fysiopraxis (2019),28,8
Bruijn, R. de Orthopedische Geneeskunde en Fysiotherapie, deel 3 de Wervelkolom. Fysioprint, 2019
Bruijn, R. de. Casus Pijnlijke hamstrings. Fysiopraxis (2019),28;9
Bruijn, R. de. Casus Schouderpijn bij het fietsen. Fysiopraxis (2019),28;10

John Zelissen

Zelissen 225 2

John Zelissen studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool Zuyd (1979-1983). Sindsdien heeft hij zich continue bijgeschoold in diverse richtingen, w.o. tapen en bandageren, medische trainingstherapie, PNF en craniomandibulaire dysfunctie. De opleiding tot sportfysiotherapeut werd afgerond in 1990. Van 1992-1994 volgde hij de opleiding orthopedische geneeskunde Cyriax en sloot deze af met het examen orthopedische geneeskunde.

Vanaf 1994 werkte hij eerst als assisten-docent, waarna hij zijn Teachers Exam heeft afgelegd. Sindsdien is hij als docent aan de opleiding orthopedische geneeskunde Cyriax verbonden.

John is leidinggevend fysiotherapeut in een grote praktijk in Duitsland.


Externe docenten/ consulenten

Dr. G DeClerq, orthopedisch chirurg
Dr. J. Michielsen, orthopedisch chirurg
Dr. K. Lagae, orthopedisch chirurg
Dr. J. van Melkenbeek, orthopedisch chirurg
Dr. G. Mahieu, orthopedisch chirurg
Dr. R. van Riet, orthopedisch chirurg


Theme and site build by exas.nl - © 2016 / 2018 Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®Welkom

Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]