Info voor fysiotherapeuten

Doelstelling van de opleiding orthopedische geneeskunde is cursisten een goed klinisch onderzoek leren uitvoeren met de daarbij behorende interpretatie van de onderzoeksgegevens.
Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Welke klinische verschijnselen horen bijvoorbeeld bij een myelopathie en wat zijn precies de klachten bij een CAM- of PINCER heup? ...


Lees meer..

Info voor oefentherapeuten

Oefentherapeuten zijn opgeleid om met behulp van houdings- en bewegingsoefeningen patiënten te helpen. In veel gevallen staat pijn een goede uitvoering van een oefening in de weg. Zoals overal in de geneeskunde, dient eerst te worden vastgesteld waardoor pijn wordt veroorzaakt. Hiertoe dient men lichamelijk onderzoek te verrichten en in staat te zijn de onderzoeksbevindingen te interpreteren ...


Lees meer..

Info over terugkomdagen

Ieder jaar organiseert de NAOG terugkomdagen voor haar alumni. Herhalingsdagen zijn uitsluitend toegankelijk voor (ex)cursisten terwijl een themadag voor iedereen toegankelijk is met een specifieke interesse in een bepaald onderwerp. Collega's die het examen Orthopedische Geneeskunde met goed gevolg hebben afgelegd dienen ieder jaar tenminste 1 herhalings- of themadag te volgen ...


Lees meer..Fysio Webdesign - © 2016 Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax)®Welkom

Gebruikersnaam of E-mail:

Wachtwoord:
[ ]
[ ]
[ ]